Dokumenty

V souladu s § 17 vyhlášky č. 545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství zveřejňuje společnost VNG Energie Czech s.r.o., držitel licence na obchod s plynem č. 241633942 v níže uvedené tabulce souhrnný výkaz dodržování příslušných standardů