Podmínky využívání webových stránek

1. Prohlášení
VNG Energie Czech s. r. o. nenese žádnou odpovědnost za způsob přístupu na webové stránky, kvalitu přístupu nebo formu prezentace, stejně tak VNG Energie Czech s. r. o. nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, přesnost a úplnost informací obsažených na těchto stránkách. VNG Energie Czech s. r. o. není odpovědná za příspěvky uživatelů nebo za obsah odkazovaných stránek.
 
2. Autorská práva
Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Všechna práva VNG Energie Czech s. r. o. jsou vyhrazena. Obsah těchto stránek je určen výhradně pro osobní / obchodní použití. Je zakázáno kopírovat, reprodukovat nebo upravovat webové stránky.
 
3. Ochrana údajů
Při použití těchto webových stránek jsou některé údaje (adresa URL webové stránky požadující soubor, název souboru, ke kterému se přistupuje, datum a čas podání žádosti; množství přenesených údajů, stav přístupu, internetový prohlížeč a použitá IP adresa počítače, který žádá o přístup) ukládány. VNG Energie Czech s. r. o. používá tyto údaje výhradně pro interní statistické účely. Pokud jsou na těchto stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailové adresy), VNG Energie Czech s. r. o. tyto údaje používá výhradně k odpovědi na Váš dotaz, nebo pro plnění smlouvy s Vámi uzavřené. V případě, že VNG Energie Czech s. r. o. využije služeb subdodavatelů ke zpracování Vašeho dotazu nebo pro plnění uvedené smlouvy, zavazuje se VNG Energie Czech s. r. o. zajistit, že údaje takto shromážděné a předávané subdodavateli, respektive subdodavatelům, musí být použity výhradně pro účely stanovené výše. Tyto údaje nebudou prodávány nebo jiným způsobem uváděny na trh.