Služby

Ať už jste městské plynárny, regionální distribuční podnik, obchodník s plynem, provozovatel elektrárny, průmyslový či komerční podnik nebo smluvní dodavatel, vždy se na nás budete moci spolehnout ve všem od kompletního zásobování až po vysoce flexibilní produkty. Podívejte se na přehled našich základních plynárenských produktů. Kromě toho vám rádi poradíme s individuálními modely dodávek a vytvoříme společně s vámi portfolio, které bude na míru šité vašim potřebám. 

Společně s vámi sestavíme dodavatelský koncept, který bude vyladěn přesně podle struktury, bezpečnostních požadavků a logistiky vašeho podniku. Budete tak moci využít příležitosti nákupních trhů a vaše rizika zůstanou kalkulovaná.  

Produkt s konstantním množstvím

Individuální doplňkové množství pro vaše portfolio zemního plynu 

Přejít na produkt  

Back-to-Back

Nákup podle potřeb pro vaše zákazníky  

Přejít na produkt  

Plán

Nákup zemního plynu s minimálním rizikem 

Přejít na produkt  

Zbytkové dodávky

Optimální doplnění vašeho portfolia

Přejít na produkt  

Kompletní zásobování

Dodávky plynu přesně podle vašich požadavků 

Přejít na produkt  

Přístup na trh

Moderní Nakupování s blízkostí k trhu a transparentností 

Přejít na produkt  

Produkt s konstantním množstvím

Obrázek
Bandprodukt_EN

Individuální doplňkové množství pro vaše portfolio zemního plynu 

S našimi produkty s konstantním množstvím vám můžeme nabídnout individuální doplňkové množství pro vaše portfolio zemního plynu. Množství a dobu odběru zemního plynu stanovíme přesně podle vašich požadavků a rozhodneme se pro cenový model dle vaší volby. Sestavte si své portfolio aktivně z více různých produktů s konstantním množstvím a podle přání je kombinujte také se zbytkovými dodávkami. 

Klíčová fakta 

Popis:
Dodávka s konstantním hodinovým množstvím
 


Množství:
definováno na základě konstantního hodinového množství a časového intervalu
 


Flexibilita:
žádná 


Množství třetích stran:
není relevantní
 


Místo dodání:
Virtuální tržiště (VHP) | Místo napojení na síť (NAP) 


Cenový model:
Pevná cena | Model tranze | Indikovaný plyn
 


Průběh: Dílčí bilanční účet (SBK) ve spojení se zbytkovými dodávkami | Vlastní bilanční kruh (EBK) 

Přehled výhod pro vás 

 • Základní produkt zemního plynu za výhodných podmínek 
 • Lze kombinovat s jinými produktovými nabídkami 
 • Volně volitelné množství, doba a cenový model odběru zemního plynu 
 • Možnost rychlého telefonického nákupu prostřednictvímSales Trading 

Vaše dotazy 

Máte zájem o produkt? 

Zavolejtenám na číslo  
+420 210 323 962 /
+420 210 323 961

nebo nám zašlete

poptávku produktu

Plán

Obrázek
Fahrplan_EN

Nákup zemního plynu s minimálním rizikem 

Znáte svou spotřebu plynu a dokážete definovat pevné profily odběru? V takovém případě strukturujte kupované množství na základě prodejní prognózy a stanovte výšku a druh produktu podle standardních obchodních produktů. S plánovanými dodávkami budete těžit z velkoobchodních cen a inteligentní kombinací různých produktů budete moci minimalizovat riziko. Volitelně můžete svůj plán smysluplně rozšířit o zbytkové dodávky podle flexibilních podmínek. 

Klíčová fakta 

Popis:
předem definovaný odběr
 


Množství:
Pevné plnění v rámci časového intervalu, více časových intervalů (den, měsíc, čtvrtletí)
 


Flexibilita:
žádná
 


Množství třetích stran:
není relevantní
 


Místo dodání:
Virtuální tržiště (VHP) 


Cenový model:
Pevná cena | Model tranze | Indikovaný plyn
 


Průběh:
Dílčí bilanční účet (SBK) ve spojení se zbytkovými dodávkami | Vlastní bilanční kruh (EBK)
 

Přehled výhod pro vás 

 • Základní produkt zemního plynu s výhodnými podmínkami 
 • Lze kombinovat s jinými produktovými nabídkami 
 • Volně volitelné množství, doba a cenový model odběru zemního plynu 
 • Možnost rychlého telefonického nákupuprostřednictvímSales Trading 

Vaše dotazy 

Máte zájem o produkt? 

Zavolejtenám na číslo  
+420 210 323 962 /
+420 210 323 961

nebo nám zašlete

poptávku produktu

Kompletní zásobování

Obrázek
Vollversorgung_EN

Dodávky plynu přesně podle vašich požadavků 

Máte zájem o zcela bezstarostný odběr plynu, abyste se mohli plně soustředit na oblast své činnosti? Nabízíme vám tradiční typ smlouvy o dodávce plynu s individuálním množstvím a plněním podle vašich požadavků. S předdefinovanými ujednáními Take-or-Pay vylepšíte cenové podmínky pro dodávání zemního plynu. U produktu Kompletní zásobování za vás přebíráme vedení bilančního kruhu a z něj vyplývající rizika. 

Klíčová fakta 

Popis:
Kompletní zásobování
 


Množství:
Profil odběru na základě teploty či procesů
 


Flexibilita:
podle teploty či procesů
 


Množství třetí strany:
nelze
 


Místo dodání:
Virtuální tržiště (VHP) | Místo napojení na síť (NAP) 


Cenový model:
Pevná cena | Model tranze | Indikovaný plyn
 


Průběh:
Dílčí bilanční účet (SBK)
 

Přehled výhod pro vás 

 • Mimořádný poměr příležitostí a rizik 
 • Individuální stanovení množství a plnění pro váš nákup zemního plynu 
 • Cenově výhodné podmínky odběru zemního plynu 
 • Kompletní pokrytí vašich fyzických potřeb zemního plynu v jedné smlouvě 

Vaše dotazy 

Máte zájem o produkt? 

Zavolejtenám na číslo  
+420 210 323 962 /
+420 210 323 961

nebo nám zašlete

poptávku produktu

Back-to-Back

Obrázek
Back-to-Back_EN

Nákup podle potřeb pro vaše průmyslové a komerční zákazníky

Přejete si individuální řešení nákupu zemního plynu pro své průmyslové a komerční zákazníky a rádi byste současně minimalizovali rizika? S naším produktem Back-to-Back vám nabízíme dodávky plynu H/L podle potřeb ve virtuálním tržišti s individuálním množstvím a plněním podle vašich potřeb. Na přání za vás rádi převezmeme také vedení bilančního kruhu. 

Klíčová fakta 

Popis:
Kompletní zásobování vašich zákazníků RLM
 


Množství:
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty
 


Množství třetích stran:
není relevantní
 


Místo dodání:
Virtuální tržiště (VHP) 


Cenový model:
Pevná cena | Model tranze | Indikovaný plyn
 


Průběh:
Dílčí bilanční účet (SBK)
 

Přehled výhod pro vás 

 • Individuální množství a plnění 
 • Ceny zemního plynu blízké tržním 
 • Využití dlouholeté kompetence skupiny VNGna trhu se zemním plynem 

Vaše dotazy 

Máte zájem o produkt? 

Zavolejtenám na číslo  
+420 210 323 962 /
+420 210 323 961

nebo nám zašlete

poptávku produktu

Zbytkové dodávky

Obrázek
Residuallieferung_EN

Optimální doplnění vašeho portfolia za výhodných podmínek 

Máte velkou část svého portfolia již vytvořenou s využitím standardních obchodních produktů a potřebujete pokrytí svých potřeb doplnit o flexibilní dodávky zbytkového množství? Náš produkt Zbytkové dodávky je pro vás optimálním doplňkem. Na základě vašich potřeb se dohodneme na množství zemního plynu, flexibilitě i požadovaném cenovém modelu. 

Klíčová fakta 

Popis:
Profil zbytkového plnění s množstvím třetích stran
 


Množství:
Profil odběru na základě teploty či procesů po odečtení množství třetích stran
 


Flexibilita:
podle teploty či procesů se zohledněním dodávaných množství třetích stran
 


Množství třetích stran:
lze
 


Místo dodání:
Virtuální tržiště (VHP) | Místo napojení na síť (NAP) 


Cenový model:
Pevná cena | Model tranze | Indikovaný plyn
 


Průběh:
Dílčí bilanční účet (SBK)
 

Přehled výhod pro vás 

 • Lze kombinovat s jinými produktovými nabídkami specialistů na zemní plyn 
 • Bezriziková realizace dodávek zemního plynu prostřednictvím bilančního kruhu 
 • Volně volitelný cenový model 

Vaše dotazy 

Máte zájem o produkt? 

Zavolejtenám na číslo  
+420 210 323 962 /
+420 210 323 961

nebo nám zašlete

poptávku produktu

Přístup na trh v dílčím bilančním účtu

Obrázek
Marktzugang_EN

Blízko trhu a transparentně – tak se v SBK moderně nakupuje

Nechcete vést vlastní bilanční kruh, ale zároveň chcete mít přístup na trh či do jeho blízkosti? S naším modelem přístupu na trh v dílčím bilančním účtu vám nabízíme možnost objednání termínovaných tržních produktů pro vaše očekávané množství odběru. K vámi určeným časovým okamžikům samostatně provedete objednávku nebo storno požadovaného množství na základě cen OTC a cen vypořádání. Také rozhodujete, kdy objednáte které produkty, a díky možnosti storna můžete reagovat také na velmi krátkodobé tržní změny a obchodovat tak velmi blízko trhu. 

Klíčová fakta 

Popis:
Nákup termínovaných tržních produktů v kombinaci se zbytkovými dodávkami
 


Množství:
Tržní množství na základě objednávky/storna částečného množství v kombinaci s flexibilními dodávkami zbytkového množství
 


Flexibilita:
podle teploty či procesů
 


Množství třetích stran:
lze
 


Místo dodání:
Virtuální tržiště (VHP) | Místo napojení na síť (NAP) 


Cenový model:
Pevná cena | Indikovaný plyn
 


Průběh:
Dílčí bilanční účet (SBK)
 

Přehled výhod pro vás 

 • Aktivně se účastníte na vývoji tržních cen 
 • Ovlivníte nákupní ceny v průběhu smluvního období 
 • Nakupujete blízko trhu 

Vaše dotazy 

Máte zájem o produkt? 

Zavolejtenám na číslo  
+420 210 323 962 /
+420 210 323 961

nebo nám zašlete

poptávku produktu