Ochrana osobních údajů

INFORMACE K OCHRANĚ ÚDAJŮ

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, se nazývá příslušná osoba, a my bychom Vám proto nyní rádi jako této příslušné osobě podali přehled o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich s tím souvisejících právech.

Zpracováváme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s předpisy evropského základního nařízení o ochraně údajů („GDPR“).

Kromě toho již zpracováváme údaje, jen jak je bezpodmínečně nutné, a zpracováváme je pokud možno anonymizované.

Kliknutím na plochu „Přijmout“ potvrzujete, že jste vzali na vědomí následující prohlášení o ochraně údajů a souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci použití této webové stránky a s používáním požadovaných Cookies.

1. Kdo je zodpovědný a na koho se mohu obrátit?

My - VNG Energie Czech s. r. o. – zpracováváme Vaše osobní údaje a jsme zodpovědná osoba. Zastihnete nás na následující adrese: 

VNG Energie Czech s. r. o.
Václavské nám. 2132/47
110 00 Praha 1

Telefon +420 222 814 630
Fax +420 222 814 628
info@vngenergie.cz

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Shromažďujeme od Vás v rámci používání této webové stránky osobní údaje. Obzvláště to jsou: údaje o Vaší osobě (např. jméno; adresa; telefonní číslo; e-mailová adresa; pohlaví), příslušnost k firmě a funkce v rámci firmy, Vaše IP-adresa a ostatní údaje srovnatelné s uvedenými kategoriemi.

Při používání této webové stránky jsou kromě toho ukládány Vaše přístupové údaje (URL webové stránky, ze které byl soubor vyžádán; název vyžádaného souboru; datum a čas vyžádání; přenášené množství údajů; status přístupu; použitý internetový prohlížeč a IP-adresa požadujícího počítače).

3. Co děláme s Cookies?

Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány na Vašem koncovém přístroji a které nám umožňují analýzu používání webové stránky. Většina Cookies používaných touto webovou stránkou jsou takzvané „Session-Cookies“. Jsou po skončení Vaší návštěvy automaticky vymazány. Ostatní Cookies zůstávají uloženy na Vašem koncovém přístroji, dokud je nevymažete. Tyto Cookies nám umožňují opětovně rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Použití Cookies se uskuteční jen tehdy, pokud jste před tím souhlasili. Kliknutím na odpovídající plochu v rámci informace o Cookies na této webové stránce výslovně udělujete Váš souhlas (takzvaný „proces Opt-In“). Berte prosím na zřetel, že tuto webovou stránku nemůžete používat bez použití Cookies.

4. Co je etracker?

Používáme na této webové stránce služby společnosti etracker GmbH z Hamburku, Německo (www.etracker.com) pro analýzu údajů o používání. Jsou při tom používány Cookies, které umožňují statistickou analýzu používání této webové stránky svými návštěvníky a oznámení obsahu nebo reklamy vztahující se k použití. etracker Cookies neobsahují žádné informace, které umožňují identifikaci uživatele.

Údaje vytvořené společností etracker jsou z našeho pověření zpracovávány a ukládány výhradně v Německu, a podléhají tak přísným německým a evropským zákonům na ochranu údajů a standardům na ochranu údajů. etracker byla ohledně toho nezávisle ověřena, certifikována a vyznamenána pečetí kvality ePrivacyseal v oblasti ochrany údajů.

Protože je pro nás obzvláště důležitá soukromá sféra našich návštěvníků, je IP-adresa u etracker co nejdříve anonymizována a charakteristiky přihlášení nebo přístrojů jsou u společnosti etracker přeměněny do jednoznačného klíče, ale ne přiřazeného jedné osobě. Jiné použití, sloučení s jinými údaji nebo předání třetím osobám společnost etracker neprovádí.

Další informace k ochraně údajů u etracker naleznete zde.

5. K čemu používáme Conversion Tracking?

Tato webová stránka dále používá Google Conversion Tracking. Při tom je Google Adwords stanoveno Cookie na Vašem počítači, pokud jste se dostali na naši webovou stránku přes oznámení na Google. Tyto Cookies ztrácejí po 30 dnech svoji platnost a neslouží k osobní identifikaci. Navštěvuje –li uživatel určité stránky webové stránky zákazníka Adwords a u Cookie ještě neuplynula jeho platnost, může Google a zákazník rozpoznat, že uživatel klikl na oznámení a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Adwords obdrží jiné Cookie. Cookies nemohou být tedy sledovány přes webové stránky zákazníka Adwords. Informace pořízené pomocí Conversion-Cookies slouží k tomu, aby byly vypracovány Conversion-statistiky pro zákazníky Adwords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Zákazníci Adwords se dozví celkový počet uživatelů, kteří na jejich oznámení klikli a byli přesměrováni na stránku opatřenou Conversion-Tracking-Tag. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých lze osobně identifikovat uživatele. Poučení Google o ochraně údajů týkající se Conversion-Trackingu naleznete zde.

6. Jak je to s dělením?

Nabízíme Vám přes naši webovou stránku možnost dělit určité obsahy v sociálních službách. K tomu používáme Drupal Plugin AddToAny – Bookmark & Share.

V rámci tohoto Plugin jsou osobní údaje zjišťovány jen tehdy, pokud si různé sociální služby sami vyžádáte a používáte je. K tomu tam potřebujete uživatelský účet a musíte se přihlásit Vašimi osobními přístupovými údaji. Zodpovědnost za sociální služby však nespočívá na nás, ale na příslušných provozovatelích. Pro použití sociálních služeb tedy odkazujeme na jejich prohlášení o ochraně údajů.

AddToAny neukládá žádné osobní údaje. Nedostáváme ani žádné údaje od AddToAny ani údaje, které vznikají použitím Share-Buttons.

7. Co je ohledně YouTube?

Naše webová stránka používá Plugins stránky YouTube. YouTube je provozována společností Google.

Jakmile navštívíte jednu z našich stránek, která je vybavena YouTube-Plugin, vytvoří se spojení se servery YouTube a je jim sděleno, které naše stránky jste navštívili.

Pokud jste přitom přihlášeni zároveň Vaším účtem na YouTube, je YouTube schopno přiřadit Vaše chování při surfování přímo Vašemu osobnímu profilu. Pokud to nechcete, můžete tomu zabránit tím, že se z Vašeho účtu na YouTube odhlásíte.

Další informace k zacházení s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení o ochraně údajů YouTube.

8. Odkud dostáváme Vaše údaje?

Zpracováváme osobní údaje, které nám dáte k dispozici v rámci používání této webové stránky nebo jiným způsobem. Kromě toho jsou zpracovávány údaje zájemců, kteří s námi zahájí kontakt.

9. Proč zpracováváme Vaše údaje a na jakém právním základě?

Pro zpracování Vašich osobních údajů existuje několik podkladů:

  • Zaprvé se uskutečňuje zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu. Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci uděleného souhlasu a jen pro účely, se kterými jste souhlasili. Tyto účely jsou například zasílání informačních materiálů, stanovení požadovaných Cookies a informací a pozvánek na akce.
  • Abychom mohli splnit naše mimosmluvní povinnosti vůči Vám, musíme Vaše údaje zpracovat. Zpracování údajů se provádí k realizaci předsmluvních opatření na Vaši žádost. Přitom je třeba uvést především zpracování za reklamními účely.
  • Pokud je to potřeba, zpracováváme Vaše osobní údaje o vlastním splnění smluvních nebo zákonných povinností k ochraně oprávněných zájmů nás nebo třetích osob. Pod to spadají například podnikové interní statistické účely, optimalizace naší online nabídky a našeho webového výstupu a organizace akcí.

10. Kdo dostává Vaše údaje?

V rámci podniku dostávají přístup k Vašim údajům ta místa, která to potřebují ke splnění našich zákonných a smluvních povinností.

Vaše osobní údaje jsou kromě toho předávány poskytovatelům služeb (především zpracovatelé zakázek) a osobám nápomocným při plnění. To jsou především IT-Supporter a poskytovatelé služeb, ale částečně i agentury pořádající akce a tiskárny. Takové zasílání se provádí na základě oprávněných zájmů nebo na základě Vašeho souhlasu.

V rámci používání YouTube a Twitteru jsou Vaše údaje přenášeny i do USA. Oba podniky jsou certifikovány pod Privacy Shield a tím zajišťují evropskou úroveň ochrany údajů.

Prodej nebo jiné uvedení na trh se neprovádí.

11. Jak dlouho jsou Vaše údaje ukládány?

Zpracováváme a ukládáme Vaše osobní údaje, dokud je to nutné. Konkrétně to znamená, že Vaše údaje ukládáme zpravidla 30 dnů.

Byl-li splněn účel, který byl základem zjišťování, jsou údaje pravidelně mazány, ledaže je požadováno jejich další zpracování omezené lhůtou. Přitom je třeba uvést například plnění obchodně- a daňově-právních lhůt pro uschování (Obchodní zákoník, daňový řád, zákon proti praní špinavých peněz – uschování až deset let) a získání důkazních prostředků v rámci zákonných předpisů pro promlčení (až 30 let – pravidelná promlčecí lhůta činí tři roky).

12. Jaká práva máte jako příslušná osoba?

Jako příslušná osoba máte různá práva:

  • právo na informaci (čl. 15 GDPR)
  • právo na opravu (čl. 16 GDPR)
  • právo na vymazání (čl. 17 GDPR)
  • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
  • právo na přenosnost údajů (čl. 20 GDPR)
  • právo na námitku (čl. 21 GDPR)
  • právo na stížnost u dozorčího úřadu (čl. 77 GDPR)

Vaše práva podléhají několika zákonným výjimkám. Tak je omezeno Vaše právo například na základě výzkumných a statistických účelů nebo kvůli archivním účelům jsoucím ve veřejném zájmu. Další výjimky jsou mimo jiné v čl. 17 odst. 3 GDPR.

Podrobné informace k Vašemu právu na námitku podle čl. 21 GDPR naleznete na konci v oddílu „Vaše práva na námitku“.

Kromě toho máte pro případ, že byly osobní údaje zjištěny na základě Vašeho souhlasu, právo tento souhlas vůči nám kdykoli zrušit. Přitom je však třeba dbát na to, že takové zrušení působí do budoucna a dosud provedené zpracování zůstává pravomocné.

13. Jste povinni nám Vaše osobní údaje dát k dispozici?

V rámci Vašeho dotazu od Vás potřebujeme údaje, které jsou nutné ke zpracování Vašeho dotazu a k zahájení kontaktu a pro splnění s tím souvisejících povinností, a údaje, k jejichž zjišťování jsme ze zákona zavázáni.

Bez těchto údajů nejsme zpravidla schopni Váš dotaz zpracovat nebo s Vámi zahájit kontakt.

14. Existuje automatický rozhodovací proces?

V zásadě se nekoná žádný automatický rozhodovací proces. Použijeme –li v několika výjimečných případech přece jen takový postup, budeme Vás o tom předem zvlášť informovat, pokud je to stanoveno ze zákona.

15. Information in the case of change of purpose

Pokud nastane ohledně důvodu pro zpracování Vašich osobních údajů změna, budeme Vás samozřejmě ihned informovat.

 

VAŠE PRÁVA NA NÁMITKU

1. Právo na námitku týkající se jednotlivého případu

Konkrétně znamená již zmíněné právo na námitku podle čl. 21 GDPR, že máte kdykoli právo, z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, odmítnout zpracování Vašich osobních údajů. To ovšem platí jen v případech, kdy je zpracování údajů ve veřejném zájmu nebo se koná na základě zvážení zájemce (čl. 6 odstavec 1 písmeno e nebo f GDPR). Rovněž tak při odpovídajícím Profilingu.  

Pokud podáte proti zpracování Vašich osobních údajů námitku, již je nebudeme zpracovávat. Ledaže můžeme prokázat nutné ochranné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo slouží zpracování k uplatňování, vykonávání nebo obhajobě právních nároků.

2. Právo na námitku proti zpracování za účely přímé reklamy

Podle čl. 21 odst. 2 GDPR máte jako příslušná osoba pro případ, že jsou Vaše osobní údaje použity pro přímou reklamu, ještě zvláštní právo na námitku. To platí i pro Profiling, pokud je spojen s přímou reklamou.

Pokud využijete tohoto práva na námitku, nebudeme již jako zodpovědná osoba zpracovávat Vaše osobní údaje pro tento účel.

3. Na koho směřovat námitku?

Námitka nevyžaduje žádnou určitou formu a pokud možno by měla být směřována na:

VNG Energie Czech s. r. o.
Václavské nám. 2132/47
110 00 Praha 1
info@vngenergie.cz